Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsuv tinhx WBPX xênhr yangv, đênhr saz lưx lươngs côngv yangz shuv thưx binh ntơưv thao trươngx Đưc Xuên

04/10/2018 09:37 G10T+7

Tangs cis 1/10, Pangz Côngz txux Ban Tơư kra yangz shuv thangx tsangv phangx thuv xênhr zos đôngx chir Nguênr Bônr, Phor Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx WBPX xênhr uô thơưx tưz môngl yangv, đênhr saz chor lưx lươngs côngv yangz shuv ntơưv trươngx Đưc Xuên (xar Đưc Xuên, hênhx Krông Nô).

Tsuv tinhx WBPX xênhr Nguênr Bônr yangv, đênhr saz canr bôs, chiênr sir Tiêuv đoanx Phaor phongx không 105

Uô kangz nôngl bor cor, môngl cxênhz yuôx tsinh tas thangx tsangv bur chir qơư tuz tros nhoz, yangr ntâus tsangv ntơưv chor lưx lươngs tuôx côngv thưx binh tuô muôl txưr tas ntơưv thao trươngx Đưc Xuên, đôngx chir Nguênr Bônr tưz khơưs puz hnux, đênhr saz haz ntâus grê saz hâux lưv bangx tưz xưs li tinh thânx tuôx côngv ntơưv canr bôs, chiênr sir cxuô đơn vix.

Phan Tân

272
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.