Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ngăch n'gang, n'jrăng, rêh tâm di ndrel ma nau ji ta nô nau mhe abaơ

04/11/2021 15:35 G11T+7

Tĕng n'gâng kan Y tế, kơp tât 18 mông lơ 1/11, tâm lam n'gor gĭt saơ gĕh 1.006 bu nuyh tưp Covid-19; tâm nĕ gĕh 860 bu nuyh dơi bu săm bah nau ji, thluh wâl dak si,7 bu nuyh khĭt. Lam n'gor saơ gĕh 152 ntŭk tưp nau ji, tâm nĕ gĕh 69 ntŭk dôl tâm tưp.

Ta tâ rbŭn trực tuyến ma ăp n'qual, bon têh ta nau kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19 tâm lam n'gor măng lơ 1/11,wa Hồ Văn Mười, Groi Bí thư N'gor ủy, Kô ruanh Ủy ban bon lan n'kah, ăp n'gâng kan, ăp n'qual ngăch n'gang, n'gang nau ji tưp, têh tâm di ndrel ma nau ji ta nô nau mhe abaơ. Lam hệ thống chính trị lĕ nuih n'hâm pah kan, tâm r'nglăp đah nau kan n'hao nau wăng sa -n'hao nau rêh bon lan. Ăp bu nuyh F1 jêh ntâp nglai tâl 2 văc xin n'jrăng nau ji Covid-19 dơi bu ân cách ly ta wâl; ăp bu nuyh lĕ ntâp nglai tâl 1 mô rĭ e hŏ ntâp du nglai dơi bu ân cách ly tập trung.

Ăp n'qual, ăp n'gâng kan mbôh hưn nô nau ji n'hao tay nau kan mbơh, n'hao uĕh nau kan ntĭm n'jrăng nau ji ân ma bu nuyh bon lan. N'gâng kan bri dak ăp ntŭk tĕng joi n'hanh sŏk mẫu xét nghiệm ân ma kan bộ, kông chức, viên chức, bu nuyh pah kan n'hanh ăp bu nuyh tâm mâp ma bu nuyh gĕh nau ji.

 

* Ta nô nau pah kan kơl prăk bu nuyh kan n'hanh bu nuyh dŏng bu nuyh kan yor nau ji tưp Covid-19 bư. Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gor đă pah kan lĕ nuih n'hâm, yor abaơ bu nuyh bon lan dôl mâp âk nau jêr dăn gĕh nau kơl, nau mât di.

Ủy ban bon lan đă ngăch ntâp dak si văc xin n'jrăng nau ji Covid-19 tâm lan n'gor khă nĕ bon têh Gia Nghĩa n'hanh Dak Mil

Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gor đă, nau kan ân prăk dơi pah kan khoa học, mô gĕh măy móc, bu nuyh bon lan treng uănh, mbơh hưn nê nẅ. Ăp n'gâng kan, ăp n'qual pah kan ân di, mô dơi kan mbrơi prăk kơl ma ăp bu nuyh dơi bri dak kơl tĕng nau n'hêl. Nau kan kơl prăk ân ma ăp bu nuyh dơi bri dak kơl dơi kơp kan ân dŭt tât ta lơ 5/11.

Bảo Ngọc

652
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.