Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chinhr thưc muôx Cui chêr xair zuôr shuv xinhz đais hocx 2019

28/03/2019 14:26 G3T+7

Cui chêr chinhr thưc lo ban hanhx cênhz trơưs Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ntơưv Bôs Zor zux haz Đox tos, uô trơưs txix hnuz 15/04/2019.

Shuv xinhz Tsêr THPT Đăk Song nhênhx xur mông thangv kra lus xair zuôr shuv xinhz ntơưv cxuô tsêr cơưv shông 2018. Ảnh: H’Mai

Trơưs Cui chêr nuôr, txix shông nuôr, iz făngz nganhx sư phams mas nganhx y tưz lo Bôs Zor zux haz Đox tos xăc đinhs keiz đamv bov tsât lươngs đâux vaox, zos điêmv sanx. Iz făngz, thir sinh lo xair tsuv xac nhâns tuôx cơưv hur ntu cui đinhs. Đhâu nôngz nhôngl, thir sinh tsi xac nhâns tuôx cơưv lo seiz li tsi tuôx cơưv haz tsêr cơưv zuôr xair zuôr đuô tus thir sinh. Thir sinh xac nhâns tuôx cơưv yangz xur đhâu nux banv tsinhv Ntơưr côngs nhênhx cêt cuav thi môngl tsuô iz tsêr cơưv haz tsi lo môngl côngv xair đuô luz tsêr cơưv nzir. Cui chêr nuôr tưz cxangz nzir nênhs lo hươngv ưu tiên thangx tsangv trơưs ntơưr chuôz zis nhoz…

Mẫn Doanh

279
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.