Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiênr jix tinhx nguêns “Jas su laz” tsov cưv ntâu hoax đôngs tsinhz tas ntơưv xar Đăk Ngo

22/08/2019 09:35 G8T+7

Hnuz 17/8, ntơưv Tsêr cơưv cxênhx I Vưx A Dinhz, jos Tân Lâps, xar Đăk Ngo (Tui Đưc), Đoanx Khôir Chor cơ cuan haz joanh nghiêps xênhr cênhz đrul Hôis Cưs yuôx hluôs xênhr haz chor cơ sơv đoanx trưx thuôx tsov cưv Chiênr jix tinhx nguêns “Jas su laz” shông 2019, tuôx côngv ntơưv yangx 100 đoanx viên, thanh niên tinhx nguêns.

​​​​​​

Khơưs nux tsuô shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs

Tsangz cxênhx tưz khơưs puz 200 poz nux zos chor nhu iêur phâmv, par thangx, njêr, mix chinhr…muôx grê 170.000 nhiax/poz tsuô chor chuôz zis pluôs; khơưs puz 320 nangz ntơưr, chưx mêv, ntơưr sâu, muôx grê 120.000 nhiax/poz tsuô shuv xinhz haz khơưs puz 200 chêr trik yo yaz, 1.000 chêr trik yo kuz tsuô shuv xinhz, pêx xinhv sâuv thangx tsangv. Tsangz cxênhx tsinhv tsov cưv ntâu hoax đôngs muôx grê xưs li khơưs puz yangr uô si thiêur nhi muôx grê yangx 35 chơưx nhiax haz 200 ntơưr, bor, tapx chir tsuô Tsêr cơưv cxênhx I Vưx A Dinhz; kra, njuôl moz, puz yuôx tsuô yangx  500 lênhx pêx xenhv; txar plâuz hâu, vêv xinhz tsuô chor cưr zâu…

Đặng Hiền

352
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.