Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau kan kơl n’hâm suan “Tâ rlu chăng” ndâk âk ntil nau pah kan uĕh ta xă Dak Ngo

22/08/2019 09:35 G8T+7

Lơ 17/8, ta Wâl sam bŭt gưl I Vừ A Dính, bản Tân Lập, xă Dak Ngo (Tuy Ðức), Ðoàn Khối Ăp ntŏk kan n’hanh doanh nghiệp n’gor pah kan ndrel đah N’gâng Nai dak si druh ndăm n’gor n’hanh ăp ntŏk kan đoàn trực thuộc ndâk Nau kan kơl n’hâm suan “Tâ rlu chăng” năm 2019, gĕh lơ 100 đoàn viên, druh ndăm hăn kơl n’hâm suan.

​​​​​​​

Ân ndơ ma kon se nti sam bŭt kon bu nong iê bu nuyh

Nau kan aơ lĕ ân 200 mlâm ndơ dŏng gĕh, banh kẹo, boh dak măm, bột ngọt… kơp lah 170.000 r’băn du bôk ân ma ăo r’năk o-ach; ân 320 kak tap, mâng nchih, sam bŭt rŏ, sam bŭt nchih, kơp lah 120.000 r’băn du bôk ân ma kon se nti sam bŭt n’hanh ân 200 mlâm kho ao mhe, 1.000 mlâm kho ao ơm ma kon se nti sam bŭt, bu nuyh bon lan tâm xă. Nau kan aơ ndâk tay ăp ntil nau kan uĕh tâm ban bư ntŏk ân kon se pâl kơp lah lơ 35 r’keh prăk n’hanh 200 mlâm sam bŭt rŏ, báo, tạp chí ma Wâl sam bŭt gưl I Vừ A Dính; mbơh hưn nô nau mât mray săk jăn, khăm nau ji, pă dak si ân ma 500 bu nuyh; kreh sŏk, koh nheh jâng nheh ti ân ma kon se jê…

Đặng Hiền

355
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.