Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns Ntux cuz shông 2019 lo kra uô txix hli 6 txus hli 8

30/05/2019 13:41 G5T+7

Ntâus grê ntu cêr 20 shông tsov cưv, đrul phương tsâm hanhx đôngs “sangr tos-Tsinhz tas-Muôx grê-An toanx” haz chuv đêx “Thanh niên tinhx nguêns viv côngs đôngx”. Chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns Ntux cuz shông 2019 zos Trung ương Đoanx Thanh niên Côngs sanv Hôx Chir Minh kruôz hu zuôr lo kra uô txix hli 6 txus hli 8/2019 sâuv tangs nro têz qơưs.

​​​​

Đoanx viên thanh niên Đoanx Khôir chor cơ cuan haz joanh nghiêps xênhr tsinhr til hoax đôngs lus cơ sơv. Ảnh: Y Krăk

Chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns Ntux cuz muôx cangz chor hoax đôngs chia phat hui tinh thânx xung cich, tinhx nguêns ntơưv đoanx viên, hôis viên, thanh niên hur hâux lưv môngl côngv phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx; cxiv tsang jêx jos yaz, đrôngl vangv minhx; đamv bon an sinh tsôngv langx, cuôr phongx, an ninh ntơưv chor thangx tsangv phiv liv, nhoz tuz, nhoz đez, buôs điv, por trôngz har txưr. Đhâu chor hoax đôngs tinhx nguêns, tsov cưv Đoanx cxuô cxênhx xangr cuô uô muôx môi trươngx tsuô đoanx viên yangz shuv, pangz haz tar saz…

Bảo Ngọc

588
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.