Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau kan Druh ndăm kơl n’hâm suăl Yan rlu nti năm 2019 dơi ndâk kan ntơm khay 6 tât khay 8

30/05/2019 13:41 G5T+7

Gơi kah gĭt 20 năm ndâk njêng nau kan, Ðah ntil nau pah kan “Joi mĭn tâm nau kan – Pah kan ân uĕh – Pah kan ân di – Pah kan ân ăp mpăn” n’hanh nau moh kan “Druh n’dăm kơl n’hâm suăl yor nau rêh mhe tâm bon lan”, Nau kan Druh ndăm kơl n’hâm suăl Yan rlu nti năm 2019 yor Trung ương Ðoàn Druh ndăm Kộng sản Hồ Chí Minh ndâk kan ntơm khay 6 tât khay 8/2019 lam bri dak.

​​​​​

Ðoàn viên druh ndăm Ðoàn Khối ăp ntŏk kan n’hanh doanh nghiệp n’qual trŭnh kơl nau kan tâm bon. Ảnh: Y Krăk

Nau kan Druh ndăm kơl n’hâm suăl Yan rlu nti  lah gĕh ăp ntil nau kan gơi n’hao n’hâm suăl, nau tâm kơl bơh đoàn viên, hội viên, druh ndăm ta nau kan bư hao nau wăng sa – nau rêh tâm bon lan; ndâk njêng bri bon mhe, nau rêh gĕh nau way tâm bon têh; đăp mpăn nau rêh bon lan, nau mât chiă bri dak ta ăp ntŏk jêr jŏk, ntŏk ngai, ntŏk jru, ntŏk n’har bri, kô lao dak rlai. Tă bơh ăp ntil nau kan kơl n’hâm suăl, ăp n’gâng kan Ðoàn ăp ntŏk dăn bư gĕh ntŏk kan uĕh ma đoàn viên, druh ndăm nti ren, kơl n’hâm suăl ma bri dak…

Bảo Ngọc

506
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.