Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tơư kra ntơưv Ban Bir thư lus hâux lưv tsov cưv tsaz shông 2020

26/12/2019 10:15 G12T+7

Wiv viên Bôs Tsinhz chei, Thươngx trưx Ban Bir thư Trần Quốc Vượng tưz sâu ntơưr ban hanhx Tơư kra xur 40-CT/TƯ ntơưv Ban Bir thư lus hâux lưv tsov cưv tsaz shông 2020.

​​​

Tsôngv box Môngz nhoz xar Cư K’nia (Cư Jut) zuôr trik yo yaz bangx tol tsaz. Ảnh: A Trư

Tơư kra mênhx pêv, chia bangx jông chor điêux ciêns chia pêx xinhv tol shông yaz Tsaz Nangs shông 2020 lov jêv, jông, an toanx, xir por, muôx khir thêr, shir phangz uô tar Nghis cuêt Đais hôis XII ntơưv Đangv, bangx jông đais hôis đangv bôs cxuô cxênhx môngl txus Đais hôis XIII ntơưv Đangv, Ban Bir thư cuôs cxuô cxênhx wiv, tsov cưv đangv, chinhr cuênx, Măts tsâns Têz qơưs haz chor đoanx thêv tsinhz chei-tsôngv langx cxuô cxênhx tox tsongs chox kra, tơư kra, chênhr phangx, muôx cêr hoaix mênhx pêv tu jông luz nênhx vâts tsât haz tinh thânx ntơưv Pêx xinhv hur jas tsaz, tiv zix mas chor chuôz zis chinhr sach, chuôz zis pluôs uô nênhx txov nhev hênhr..., bov đamv cxuô chuôz zis, cxuô lênhx por lênhx lov jêv tsaz, tol shông yaz...; tsov cưv môngl yangv chor chuôz zis liêtx sir, chuôz zis muôx côngs tsuô têz qơưs, chor đôngx chir laor thanhx cach mangs, Nav Việt Nam Anh hungx, thương binh, bênhs binh, trir thưc, tsưc săc tôn zor tiêu biêuv, chor đơn vis lưx lươngs vur trang haz cxuô lưx lươngs uô hâux lưv jur tsaz...

Quốc Sỹ

544
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.