Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm bơh Ban Bí thư ta nau kan ndâk sa têt năm 2020

26/12/2019 10:15 G12T+7

Ủy viên Bộ Chính trị, Chăm gai Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lĕ kí sam bŭt trŭnh Nau ntĭm mrô 40-CT/TƯ Ban Bí thư ta nau kan ndâk sa têt năm 2020.

​​​

Bu nuyh bu nong Mông ta xă Čư K’nia (Čư Jŭt) r’văt kho ao mhe gơi nchoh pâl wơt têt. Ảnh: A Trư

Nau ntĭm lĕ lah, gơi rơm nŭm ăp ntil nô nau gơi bu nuyh bon lan wơt m’ak ta năm mhe Têt Canh Tý 2020 răm m’ak, uĕh lăng, đăp mpăn, têm nkrem, bư gĕh nau uĕh, pah kan ân lôch Nau n’hêl Rbŭn têh XII bơh Ðảng, kâp rơm uĕh rbŭn têh đảng bộ ăp ntŏk kan gơi ndâk Rbŭn têh XIII bơh Ðảng, Ban Bí thư lĕ đă ăp n’gâng, ntŏk kan đảng, ntŏk kan ma bri dak, Mặt trận Bri dak  n’hanh ăp phung kan chính trị, xă hội ăp ntŏk kan n’chŭn n’hâm suan ntĭm gai, ndjôt bôk, ngăch mprăl tâm nau pah kan, gĕh nau nchră ân di mât mray uĕh nau rêh nuih n’hâm n’hanh nau rêh gĕh drăp ndơ Bu nuyh bon lan ta mông têt, tâm nĕ kơl lor ma r’năk gĕh nau jêr jŏk, r’năk gĕh nau rêh o-ach…, gơi ăp r’năk, ăp bu nuyh bon lan dơi m’ak sa têt, wơt yăn kao…; Ndâk nar hăn khâp ôp ăp r’năk lĕ ka han sân săk, r’năk gĕh n’hâm suan ma bri dak, ăp bu nuyh ranh gĕh n’hâm suan ma kăch mạng, Mê Việt Nam Nô a dăch, ka han rmanh, ka han gĕh nau ji sôt săk jăn yor tâm lơh, bu nuyh gĕh nau gĭt tâm bon lan, kô ruanh chroh gĕh nau pah kan uĕh, ăp ka han mât chiă bri dak n’hanh phung kan bă bă dôl kan ta mông têt…

Quốc Sỹ

542
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.