Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chi bôx jos Jăng Play 3 sir jul chox kra Pêx xênhv phuôv tsangr

07/10/2021 17:21 G10T+7

Chi bôx jos Jăng Play 3, xar Trường Xuân (Đăk Song) muôx 15 đảng viên, đảng viên pux muôx 50%, hur ntơư muôx 2 đảng viên zos minhx cxưx nênhs tsơưs.

Chi wiv, chi bôx jos tsinhr chênhr phangx cxiv tsang cêr hoaix mênhx pêv, kra cxix cxuô nghis cuêt ntơưv Đảng wiv cxênhx saz, chi bôx txus cxuô đảng viên. Chi bôx zov chênhr pangz nênhs ưu tur chia muôx hâur pâuk phuôv tsangr đảng viên…  Chor đảng viên, chor tsov cưv đoanx thêv, ban tưx cangr jos tsinhr kruôz ntuôl, kruôz hu Pêx xinhv tox tsongs phuôv tsangr cinh têr; côngv saz cxiv tsang nênhx văn hoar. Luz nênhx ntơưv chor đảng viên haz pêx xinhv hur jos ziv nuz ziv truôx. Shông 2020, đảng viên hur chi bôx por lênhx uô tar jông hâux lưv. 

Bí thư chi bôx Nguyễn Văn Tiến tsinhr đênhr saz pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr

Iz făngz tu cxuô zangv kôngz công nghiex ntêr nôngz nhôngl, pêx xinhv tsinhv chok cxangz jâuz njuôz chia cxangz nhiax txas

Zos uô jông hâux lưv kruôz ntuôl, kruôz hu mas pêx xinhv tưz tsês angr, yưv công, nhiax đrul Têz qơưs uô cêr môngl trâu thangx tsangv uô nox

Mai Anh

2,912
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.