Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chi bộ Jăng Play 3 nsrôih ntĭm gai

07/10/2021 17:21 G10T+7

Bu nuyh bon lan n'hao nau rêhChi bộ bon Jăng Play 3, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) gĕh 15 đảng viên, r'noh đảng viên bu ur tâm 50%, tâm nĕ gĕh 2 đảng viên bu nong iê bu nuyh.

Chi bộ bon Jăng Play ndâk njêng nau nchră kan nê nê, ndâk njêng nŭm nau n'hêl bơh Ðảng ủy ka lơ, chi bộ tât ta ăp đảng viên. Chi bộ uănh kh'lay nau pah kan kơl bunuyh bon lan gĕh nuih n'hâm uĕh gơi r'nglăp đảng... Ăp đảng viên, ăp phung kan, n'gâng kan mât bon way bơh ntĭm, jă đă ăp Bu nuyh bon lan nchŭn n'hâm suan n'hao nau wăng sa; tâm r'nglăp ndâk njêng nau rêh gĕh nau way. Nau rêh ăp đảng viên n'hanh bu nuyh bon lan tâm bon rlau nar rlau đăp mpăn. Năm 2020, đảng viên tâm chi bộ lĕ pah kan uĕh ăp ntil nau kan chi bộ đă pah kan.

Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Tiến way jă đă bu nuyh bon lan n'hao nau wăng sa

Bơh đah mât chăm tơm kông nghiệp jŏ nar, bu nuyh bon lan hôm tăm tay tơm sa trau

Yor pah kan uĕh nau kan mbơh ntĭm jă đă, bu nuyh bon lan lĕ kơl prăk, kơl n'hâm suan ndrel ma Bri dak nkra trong hăn luh tâm mir

Mai Anh

2,911
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.