Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chi bộ bon Ja Lŭ n’hao uĕh nau kan ndjôt bôk ntĭm gai

07/01/2021 09:53 G1T+7

Chi bộ bon Ja Lŭ, xă Dak’tih (Tuy Ðức) gĕh 8 nuyh đảng viên, tâm nĕ gĕh 4 nuyh đảng viên bu nong iê bu nuyh, du huê đảng viên bu ur.

Chi bộ bon Ja Lŭ ngăch ndâk nchră nau pah kan, pơk kan nŭm nau n’hêl bơh Ðảng ủy tât ta ăp đảng viên, uănh kh’lay nau kan hao âk đảng viên druh ndăm gơi gĕh bu nuyh ntrŏk kan bơh kơi, ndăn dŏng n’hâm suan ngăch mprăl bơh ăp đảng viên druh ndăm aơ. Bơh đah nĕ, chi bộ way ntĭm gai đảng viên, ăp phung kan tâm bon jă đă, mbơh ntĭm lam Bu nuyh bon lan hao nau wăng sa, ndâk njêng nau rêh kloh uĕh… Nau rêh ăp đảng viên n’hanh bu nong iê bu nuyh tâm bon rlau nar rlau r’gâl. Âk nau way ơm kăl e dơi mât mray n’hanh hao dŏng uĕh; nô nau đăp mpăn nau rêh tâm bon dơi mât mray nâp phêt.

Bu druh gĕh nau rêh kloh uĕh Thị Thu (deh năm 1988) dơi chi bộ ntĭm nchih săm bŭt lý lịch đảng viên bơh bu nuyh dăn lăp Ðảng

Ðảng viên, Kô ruanh bon Ðiểu Bĩnh (lôch bơh chiau ti) jă đă bu nuyh bon lan tâm bon tâm rom gop, tâm kơl hao nau wăng sa

Nau way ơm kăl e dơi ăp đảng viên, bu nuyh bon lan mât mray, hao dŏng tâm nau rêh

Bu nuyh bon lan lĕ gĭt tăm ăp ntil tơm tăm sa play tâm đang ca phê gơi n’sĭt tay prăk rêl tâm nau pah kan

Chi bộ dơh dăch, jă đă bu nuyh bon lan hao nau wăng sa, n’hao nau rêh rlau nar rlau hao

Nau wăng sa hao, âk r’năk đảng viên, bu nuyh bon lan tâm bon lĕ ndâk nkra ngih wâl têh uĕh

Du ntŭk mpơl bon Ja Lŭ abaơ

A Trư

3,928
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.