Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangz yangx 163 tênhr njaz pangz pêx xinhv Đăk Nông hur ntu yeiz plăngz

27/02/2020 15:20 G2T+7

Thuv tươngr Chinhr phuv tưz ban hanhx Cuêt tinhv 267/QĐ-TTg lus ru pangz njaz ntơưv cxangz khơưs tsês têz qơưs pangz xênhr Đăk Nông haz xênhr Điện Biên chia pangz Pêx xinhv hur ntu yeiz plăngz shông 2020.

Thuv tươngr cuôs WBPX xênhr Đăk Nông nhênhx haz sir zôngv chor njaz lo pangz bov đamv huv six, zos nênhs trơưs trơưs cui đinhs. Ảnh: B.N

Trơưs ntơư xênhr Đăk Nông lo phaiz 163,170 tênhr njaz. Chia bov đamv chor njaz pangz phaiz txus pêx xinhv lo sir zôngv trơưs cuêt tinhv, Thuv tươngr zos tsuô Bôs Taix chinhr muôx tsach nhiêms phaiz chor njaz ntơưv yangz khơưs tsês têz qơưs. Bôs Los đôngs -Thương binh haz Tsôngv langx muôx tsach nhiêms lus tinhr mênhx pêv ntơưv nôis jung haz xur liêus bor cor.

Bảo Ngọc

269
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.