Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsuv txuôl nzir phangx tangr moz kang jas 2 ntơưv trôngx qơư

02/07/2020 16:46 G7T+7

Hnuz keix 28/6, Pangz công txux Bôs Y têr zos Thưr trươngv Bôs Y têr Đỗ Xuân Tuyên uô thơưx tưz tuôx cxênhz yuôx hâux lưv phangx, tangr mo kang ntơưv xar Quảng Hòa (Đăk Glong).

Muôz mâur chor nênhs nghi ngơx sơưr jê tsuô nênhs muôx moz

Txix hâur hli 6 txus hnuôr, ntơưv oz hênhx Krông Nô haz Đăk Glong tưz muôx 3 kror qơư muôx moz kang đrul 12 lênhx mangl moz. Hur ntơư, muôx iz tus nhuôs zâu 9 shông nhoz jos 6, xar Quảng Hòa mangl tuôs; 11 lênhx mangl moz yuôr chor nhis hnuôr tưz muôx 4 lênhx tưz jông tơưv tsêr khu moz, 7 lênhx đăngs jul truôx.

Tangv siv thâuv hnor xur mông muôx lênhx moz uô ntêx hlo ntơưv trôngx qơư, Sơv Y têr tưz tơư kra cxuô đơn vix trưx thuôx chênhr mangx cênhz đrul Viêns Vêv xinhz jix têr Têi Nguên xor thangx tsangv tangv siv, tuô moz; kra huv six tênhs chungv cxangz văc xin Td phangx moz kang-uônr vanr tsuô pêx xinhv hur ntu shông txix 7-40 uô nênhx nhoz thangx tsangv muôx moz.

Pangz côngz txux khơưs puz 2.000 luz yuôx phongx lifebuoy tsuô pêx xinhv xar Quảng Hòa

Nhis hnuôr, tinhx hinhx moz ntơưv 2 xar Quảng Hòa haz Đăk R’măng (Đăk Glong) tưz lo tangr, tsi muôx moz phưc tas; tangs nro xênhr tsi muôx cxangz nênhs moz yaz. Viêns Vêv xinhz jix têr Têi Nguên txuôl nzir uô cê đrăngx đrênhk tsuô chinhr cuênx haz nganhx Y têr Đăk Nông tangr moz kang phuôv vangv jas 2 ntơưv trôngx qơư.

Ngô Đồng

773
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.