Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’jrăng n’gang tay nau ji tưp bạch hầu gưl 2 tâm lam n’qual

02/07/2020 16:46 G7T+7

Mhau lơ 28/6, Phung kan tă bơh N’gâng kan Y tế yor Groi Thứ trưởng N’gâng kan Y tế Ðỗ Xuân Tuyên leo trong lĕ gĕh nar hăn ksiêm nau pah kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp bạch hầu ta xă Quảng Hòa (Dak Glong).

Sŏk n' hak ăp bu nuyh bu mĭn lah gĕh nau ji yor gŭ dăch ma bu nuyh gĕh nau ji

Ntơm bôk khay 6 tât abaơ, ta n’qual Krông Nô n’hanh Dak Glong lĕ gĕh 3 ntŭk gĕh nau ji tưp bạch hầu đah 12 bu nuyh gĕh nau ji. Tâm nĕ, gĕh du huê kon se 9 năm ta thôn 6, xă Quảng Hòa khĭt; 11 bu nuyh dương tính jêh rĭ gĕh 4 nuyh lĕ thơ luh ta wâl dak si, 7 nuyh n’hâm suan ngăch mprăl tay.

Ntơm gĕh nau bơh gĕh nau ji tưp bạch hầu tâm n’qual, N’gâng kan Y tế n’gor lĕ đă ăp ntŭk kan ngăch mprăl pah kan ndrel ma Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên pah kan gơi n’king, bư khĭt ka man gĕh nau ji tưp; ndâk nau kan ntâp dak si n’gang nau ji gĕh vắc xin Td n’jrăng nau ji tưp bạch hầu - uốn ván ân ma bu nuyh bon lan ntơm 7 – 40 năm dôl rêh ta ntŭk gĕh nau ji tưp nau ji.

Phung hăn pah kan ân 2.000 sa bu lifebuoy ma bu nuyh bon lan xă Quảng Hòa

Abaơ, nô nau ji tưp nau ji ta 2 xă Quảng Hòa n’hanh Ðắk R’măng (Dak Glong) lĕ dơi bu n’king, mô hôm gĕh nau jêr; n’gor mô hôm gĕh nau ji tưp nau ji mhe. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên pah kan ndrel nê nê ma n’qual n’hanh n’gâng kan Y tế Dak Nong n’gang ji tưp tay nau ji gưl 2 tâm lam n’qual.

Ngô Đồng

809
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.