Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsuv muôx cơ chêr đax thux tsuô Têi Nguên hur cangr đêx angr

26/01/2018 14:02 G1T+7

Hnuz keix 19/1, Bôx Taix nguên haz Môi trươngx cênhz đrul WBPX xênhr Đăk Nông tsov cưv Hôix nghix lus hâux lưv cangr, sir zôngv đêx angr muôx hâur pâuk ntơưv nông, lâm trươngx ntơưv 5 xênhr Têi Nguên.

Bôx trươngv Trânx Hôngx Hax kra chei ntơưv hôix nghix

Kra chei ntơưv Hôix nghix, Bôx trươngv Bôx Taix nguên haz Môi trươngx Trânx Hôngx Hax thangv lus chor phiv liv, khuôz ntơưv chor xênhr Têi Nguên. Têi Nguên zos thangx tsangv chiênr lươx, muôx qơư los six zov chênhr tangs nro lus an ninh – cuôr phongx haz đamv bov môi trươngx tsuô chor thangx tsangv iz puôs ndil. Thangx tsangv luôx ap lưx los six lux ntơưv tinhx hinhx pêx xinhv tuôx tưx zos mas hâux lưv cangr, por vêv jôngr haz cangr đêx angr phiv liv, phưc tax đuô tsuô chor xênhr. Viv li, hur cangr đê xangr, Têi Nguên tsuv muôx chor chinhr sach, cơ chêr đax thux jiêng.

Lê Phước

496
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.