Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk nchră nau kan êng ma Tây Nguyên gơi mât uănh neh ntu

26/01/2018 14:02 G1T+7

Mhau lơ 19/1, Kô ranh N’gâng kan Ndu ndơ gĕh tâm neh n’hanh Bư ân kloh uĕh ntŏk rêh kan ndrel ma UBBL n’gor Dak Nong lĕ Rbŭn tâm nau kan mât uănh, dŏng neh ntu gĕh ntơm bơh bri ta 5 n’gor Tây Nguyên.

Kô ranh N’gâng kan Trần Hồng Hà mbơh ngơi ntĭm nau kan ta nar rbŭn

Mbơh ngơi ntĭm nau kan ta nar Rbŭn aơ, Kô ranh N’gâng kan Ndu ndơ gĕh tâm neh n’hanh Bư ân kloh uĕh ntŏk rêh Trần Hồng Hà lĕ n’kôch ăp ntil nau jêr zŏk, nau văk khan tâm ăp n’gor. Tây Nguyên lah du ntŏk kh’lay gơi mât chiă bri dak – ân gĕh nau rêh đăp mpăn n’hanh bư kloh uĕh ntŏk gŭ rêh tâm ăp mpeh êng. Ntŏk gĕh nau jêr zŏk gơi dăp dơm ntŏk rêh ma kon bu nuyh nĕ nau kan mât uănh, chiă bri n’hanh mât uănh neh ntu jêr zŏk ngăn ma ăp n’gor. Yor nĕ, tâm nau kan mât uănh neh ntu, Tây Nguyên ndâk gĕh nau kan, nau kan êng ân uĕh.

Lê Phước

472
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.