Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cêv kuôl tangs nro nênhs tov đrâu tuôx Việt Nam txix hnuz 21/3

26/03/2020 14:38 G3T+7

Hnuz 20/3, Ban Tơư kra Têz qơưs phangx tangr moz Covid-19 tưz ban hanhx Công văn xur 1440/CV-BCĐ lus hâux lưv cêv kuôl nênhs tov đrâu tuôx phangx tangr moz Covid-19.

 

Trơưs ntơư, txix 0 six hnuz 21/3/2020, tangs nro tiz nênhs nhoz thangx tsangv, têz qơưs tov đrâu tuôx Việt Nam zuôr tsuv cêv kuôl tox tsongs.

Bảo Ngọc (t.h)

363
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.