Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor hoatx đôngs hli 6 “Huz cheix ntux cuz ntơưv cưr” ntơưv Jos Văn hoar - Ju lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam

06/06/2019 10:02 G6T+7

Txix hnuz 1-30/6, ntơưv Jos Văn hoar – Ju lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam (Đôngx Mô, Sơn Têi, Hax Nôis) zuôr muôx chor hoatx đôngs văn hoar đrul chuv đêx “Hnuz cheix ntux cuz ntơưv cưr” zos jas phôngv Hnuz Qangz ntux Thiêur nhi 1/6, Hnuz chuôz zis Viêtx Nam 28/6 haz đhâu ntơư khangr kra chor net văn hoar, phong tux tox cuanr ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx Viêtx Nam.

​​​​​

Txus cheix ntux cuz, shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz xar Quangv Tâm (Tui Đưc) khênhx uô si ô cuan ntơưv tsêr cơưv. Ảnh: Y Krăk

Qơư nhânr ntơưv chor hoatx đôngs zos Tsangz cxênhx Hnuz hôis thiêur nhi “Hanhx trinhx khamr phar” đrul ntâu uô si jân jan haz phat đôngs jas siz tưr “Iz hanhx đôngs zâu đrul khâuz nhangz bur lux” uô trơưs thư ngov ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv Nguênr Xuân Phuc kruôz hu tangs nro tsôngv langx côngv têk hanhx đôngs tangr khâuz nhangz bur viv iz Viêtx Nam hur saz, phuôv tsangr truôx đrênhk.

Quốc Sỹ

833
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.