Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp ntil nau pah kan khay 6 “Nar rlu nti bơh ăp kon se” ta Bon Nau way - Ntŏk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam

06/06/2019 10:02 G6T+7

Ntơm lơ 1 – 30/6, ta Bon Nau way – Ntŏk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) dơi pơk ăp ntil nau pah kan đah nau moh kan “Nar rlu nti bơh ăp kon se” rhơn m’ak tâm wơt nar Quốc tế Kon se lơ 1/6, Nar R’năk Việt Nam 28/6 n’hanh mbơh hưn ăp ntil nau way, nau rêh n’hanh nau pah kan bơh ăp bu nong Việt Nam.

​​​​​​

Ta yan rlu nti, kon se bu nong iê bu nuyh xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) rbŭn pâl ô quan ta wâl sam bŭt. Ảnh: Y Krăk

Nau kh’lay bơh ntil Nau kan aơ lah Nar rbŭn kon se “Ntil nau kan mĭn joi” đah ăp ntil nau pâl kơt kal e n’hanh pơk tay nau tâm rlong “Du ntil nau kan uĕh đah n’dŏk nhựa” tĕng nau ntĭm kan bơh Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kuăl jă lam bu nuyh bon lan tâm kơl n’hâm sual n’gang nau dŏng n’dŏk nhựa ân Việt Nam uĕh, hao nâp phĭt.

Quốc Sỹ

573
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.