Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor hoatx đôngs hli 3 đrul chuv đêx “Xưs li pangx chiv tsaz” ntơưv jos văn hoar

07/03/2019 15:41 G3T+7

Txix hnuz 1-31/3, ntơưv Jos Văn hoar - Du lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam (Đôngx Mô, Sơn Têi, Hax Nôis) zuôr muôx chor hoatx đôngs văn hoar đrul chuv đêx “Xưs li pangx chiv tsaz” cênhz saz hluz por trôngz har txưr ntơưv côngs đôngx 54 minhx cxưx Viêtx Nam.

Jông gâux ntơưv Têi Nguên thâuv hli 3 lus zuôr lo khangr kra, yangx côngz chor jăngx gâux, sênhr chêr ntơưv Jos Văn hoar – Du lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam. (Ảnh: Bình Minh trên cao nguyên M’nông – H’Mai)

Chor hoatx đôngs tuôx côngv muôx jê 100 tsôngv box ntơưv 13 minhx cxưx (Nduôr, Chu, Môngz, Nduôr, Mix Jênhx, Khuz Thơưx, Tax Ôi, Ba Na, Xê Đăng, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer). Kror qơư ndu chuên đêx zos tsangz cxênhx “Har txưr por trôngz têz qơưs ntơưv angr lôngl saz hluz”. Iz făngz tsinhv muôx hoatx đôngs chuên đêx “Lêr hôis chiv tsaz”; tror uô tơưv “Lêr tsêz nôngz” ntơưv cxuô minhx cxưx Têi Nguên.

Mẫn Doanh

585
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.