Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp ntil nau kan khay 3 đah nau moh kan “Tâm ban kao yan kao” ta Bon Nau way

07/03/2019 15:41 G3T+7

Ntơm lơ 1 – 31/1, ta Bon Nau way – Ntŏk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) dơi ndâk ăp ntil nau kan tâm nau way đah nau moh “Tâm ban kao yan kao” tâm r’nglăp ndrel ma nau rŏng kô lao dak rlai bơh 54 bu nong Việt Nam.

Nau uĕh bri dak Tây Nguyên tâm khay 3 dơi bu n’kôch, mbơh kan, r’nê ta ăp nau mprơ, k’dŏ ta Bon Nau way – Ntŏk ân bu năch hăn pâl bơh ăp bu nong Việt Nam. (Ảnh: Bình Minh trên cao nguyên M’nông – H’Mai)

Ăp ntil nau pah kan aơ gĕh dăch tât 100 bu nuyh bon lan bơh 13 bu nong (Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xê Đăng, Cơ Tu, Raglai, R’đê, Khmer). Nau kan kh’lay ta nar aơ lah nau n’kôch “Kô lao dak rlai he rŏng he nơm ntơm bơh pĭt kơh”. Bơh đah nĕ gĕh ăp ntil nau kan “Rbŭn pâl yan kao”; mpơl tay “Nau bư brah tuch tăm” bơh bon lan ăp bu nong Tây Nguyên.

Mẫn Doanh

586
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.