Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangz nzir ciênr thưc khơiv nghiêps tsuô kuôl pux

14/06/2018 15:14 G6T+7

Txix hnuz 5-8/6, Hôis LHKP xênhr tsov cưv Yangz shuv kra Đêx anr Pangz kuôl pux khơiv nghiêps, ntu 2018-2025 haz Cxangz nzir ciênr thưc khơiv sưs uô luôv, khơiv nghiêps tsuô canr bôs, hôis viên kuôl pux. Yangx 120 hox viên zos tsuv tinhx, phor tsuv tinhx hôis kuôl pux cxênhx hênhx, cxênhx xar haz canr bôs, hôis viên cxuô đơn vix trưx thuôx Hôis Liên hiêps kuôl pux xênhr… tưz côngv yangz shuv.

Cưs kra tuôx ntơưv Hox viêns Kuôl pux kra uô cêr hoaix langx luôv tsuô hox viên

Côngv lơp yangz shuv, chor hox viên lo câpx nhâps, pâuz cxangz lus khơiv nghiêps, phuôv tsangr langx luôv; nrar pâuz vai tsox ntơưv kuôl pux tsuô sưx phuôv tsangr cinh têr – tsôngv langx haz saz xangr khơiv nghiêps; đhâu ntơư pangz uô muôx phong tsox khơiv nghiêps tsuô tix vi sâuv thangx tsangv xênhr…

Cao Biên

415
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.