Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bộ Chính trị dăn nau nchră bư ân lôch sam bŭt Nchih mpơl nau kan Rbŭn têh XIII bơh Ðảng

20/02/2020 10:49 G2T+7

Lơ 14/2, ta wâl kan Trung ương Ðảng, Bô Chính trị dăn nau nchră nchră bư ân lôch sam bŭt Nchih mpơl nau kan Rbŭn têh XIII bơh Ðảng, ndơp ta tâ rbŭn têh đảng bộ tâm ăp n’qual tâm nchră tay nau kan.

Tổng Bí thư, Kô ruanh bri dak Nguyễn Phú Trọng mbơh ngơi ntĭm nau kan ta nar rbŭn. Ảnh tư liệu

Ta tâ rbŭn aơ, Bộ Chính trị lĕ iăt Kô ruanh Tổ Biên tập ăp Tiểu ban mbơh hưn Sam bŭt mpơl nau kan, mbơh hưn tay, bư ân lôch Sam bŭt nChih Mbơh hưn chính trị n’hanh Sam bŭt nchih mbơh hưn 10 năm pah kan Cương lĩnh 2011; Sam bŭt nchih mbơh hưn nau kan wăng sa- nau rêh bon lan; Sam bŭt nchih mbơh hưn ndâk njêng Ðảng n’hanh tĕng kan nau n’hêl Ðảng, mpơl ta tâ Rbŭn têh XIII bơh Ðảng, Bộ Chính trị kơp, r’nê nau nsrôih bơh ăp Tiểu ban n’hanh Tổ Biên tâm lĕ ngăch mprăl, lĕ nuih n’hâm dơn iăt nau ntĭm kan bơh Trung ương, Bộ Chính trị, bư ân lôch ăp sam bŭt nchoh mbơh hưn nau pah kan.

Tĕng nau kan aơ, ăp sam bŭt nchih mbơh hưn nau kan lĕ bư uĕh ma nau kan, tĕng nau đă bư kan; ăp Tiểu ban n’hanh Tổ Biên tập lĕ ksiêm, r’gâl tay ntil nau kh’lay tâm nau kan n’hanh nau ndâk bư kan. Aơ jêng sam bŭt nchoh ntơm gơi ndơp dăn nau nchră kan rbŭn têh đảng bộ ăp n’qual. Ta mông bơh kơi dăn iăt, bư r’gâl tay âk tâ, mpơl ân Bộ Chính trị, N’gâng kan Chăm gai Trung ương n’hanh dăn nau nchră kan tă bơh Bu nuyh bon lan lor ma bư jêh mpơl ta tâ Rbŭn XIII treng kơp, trŭnh ăp ntil nau kan…

Trường Thịnh (t.h)

226
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.