Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Binh đoanx 16 khơưs puz 60 tus nhux đăngs nôngz tsuô pêx xinhv Tui Đưc

12/12/2019 14:06 G12T+7

Bôs Tư lênhs Binh đoanx 16 kror nhis khơưs puz 60 tus nhux đăngs nôngz shang nhuôs tsuô chor chuôz zis pluôs, chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv hênhx Tui Đưc.

Binh đoanx 16 khơưs nhux đăngs tsuô pêx xinhv

60 tus nhux đrul grê 1 tiv nhiax, zos nôngz nhux đăngs lai Sin, lo xair ntơưv trang trais nhux nôngz sâuv thangx tsangv hênhx. Iz făngz tangr tir tấu moz, zangv nhux hnuôr tsinhv huv phuôz chuô ntơưv trôngx qơư. Tangs nro chor nhux nôngz hnuôr tưz lo tênhs phangx moz cxix cxuô, đamv bov hluz haz phuôv tsangr jông.

Uô ntêx ntơư, Binh đoanx 16 tưz khơưs puz 200 chơưx nhiax tsuô Tsêr cơưv Phôv thông minhx cxưx nôis trur THCS haz THPT hênhxn Tuiu Đưc chia chos ntông njuôz, cxiv tsang canhv cuan, khuôn viên, khu đuô hê sthôngr phongx nhênhv ntơưr, thư viêns.

Anh Đức

303
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.