Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Binh đoàn 16 ân 60 mlâm ndrôk ma bu nuyh bon lan Tuy Ðức

12/12/2019 14:06 G12T+7

Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 mhe ân 60 mlâm ndrôk me ma ăp r’năk gĕh nau rêh o-ach, r’năk gĕh n’hâm suan ma bri dak tâm lam n’qual Tuy Ðức.

Binh đoàn 16 ân ndrôk ma ăp r’năk bu nuyh bon lan

60 mlâm ndrôk aơ kơp du r’me prăk, lah ntil ndrôk lai Sin, dơi ruăh r’văt tă bơh ăp ntŏk rŏng tâm n’qual. Bơh đah dăng n’jrăng n’gang nau ji, ntil ndrôk aơ tâm di đah mpa sa dak ngêt tâmn’qual. Lĕ r’ngôch ndrôk aơ lĕ dơi ntâp dak si n’jrăng n’gang nau ji nŭm, gơi ndrôk ngăch têh n’hanh mô gĕh nau ji.

Lor ta nar kan aơ, Binh đoàn 16 lĕ jao ân 200 r’keh prăk ma Wâl sam bŭt bu nong gŭ nti gưl II n’hanh gưl III n’qual Tuy Ðức gơi tăm tơm si, ndâk bư jrô nti, ntŏk pâl rlưn,  nkra tay jrô rŏ sam bŭt, jrô thư viện.

Anh Đức

302
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.