Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bir thư Trung ương Đoanx yangv, khơưs nux sinh viên côngv tinhx nguêns

18/07/2019 14:52 G7T+7

Hnuz 15/7, Pangz côngz txux ntơưv Trung ương Đoanx zos tix lâul Buix Quang Hui, Bir thư Trung ương Đoanx, Tsuv tinhx Hôis Sinh viên Viêtx Nam uô thơưx tưz tuôx yangv haz khơưs nux tsuô chor chiênr sir zos sinh viên tangz tov uô Chiênr jix thanh niên tinhx nguêns ntux cuz shông 2019 ntơưv xênhr Đăk Nông.

​​​​​​

Bir thư Trung ương Đoanx Buix Quang Hui khơưs nux chor sinh viên tinhx nguêns Tsêr Đais hocx Saix Gonx

Ntơưv xar Đăk Môl (Đăk Song) muôx 25 chiênr sir tinhx nguêns Tsêr Đais hocx Saix Gonx tangz tov uô công trinhx uô si tsuô nhuôs zâu sâuv thangx tsangv haz tsov cưv kra văn hoar ntux cuz tsuô shuv xinhz Tsêr cơưv cxênhx I Ngô Gia Tưs. Ntơưv xar Đăk P’lao (Đăk Glong) muôx 40 chiênr sir tinhx nguêns Tsêr Đais hocx Thêv zux Thêv thos đrôngl Hôx Chir Minh tangz tov kra uô txux cêr zangv kâur jêx jos.

Đặng Hiền

199
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.