Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bí thư chi bộ Y Duan Bkrông lĕ nuih n’hâm pah kan kơl bu nuyh on lan

25/02/2021 10:28 G2T+7

Năm 2014, jêh rlu ranh ta Jrô kan Trung ương N’gâng kan Bu nuyh ư mir Việt Nam mpeh Trung – Tây Nguyên, che Y Duan Bkrông (deh năm 1954), ta on Nui, xă Tâm Thắng (Čů Jŭt) sĭt ta on rêh.

Che dơi Ðảng ủy xă n’hanh ăp bu nuyh đảng viên ruah kan ư Bí thư chi bộ on Nui, gĕh 11 đảng viên, tâm nĕ gĕh 8 nuyh đảng viên bu nong iê bu nuyh. Yor gĕh nau bên pah kan n’hanh rlau 20 năm lăp  Ðảng, che lĕ ndjôt bôk, ntĭm gai ăp ntŭk kan, phung kan tâm on pah kan ân uĕh. Tâm nau pah kan ôi mhau, che uănh kh’lay nchră nau kan ma phung kan uănh gai on gơi ndâk njêng nau n’hêl, jao ân đảng viên n’hanh ăp phung kan ndâk kan gơi ndâk kan ân uĕh. Che hôm jă đă bu nuyh on lan gơih pah kan ư mir jan ba, kơl n’hâm suan, prăk rêl nkra trong hăn tâm on lan; mât mray nau way kăl e. Nau rêh ăp đảng viên n’hanh bu nuyh on lan tâm on rlau nar rlau đăp mpăn n’hanh hao; aaơ on hôm e 14 r’năk o-ach (trŭnh 13 r’năk đah năm 2017). Âk năm lĕ lăn, chi bộ dơi kơp lah chi bộ gĕh nau kloh uĕh nâp phêt. Bơh đah nĕ, che hôm ndâk njêng uĕh nau rêh tâm r’năk, ntĭm sơm ân uĕh gơi oh kon tĕng kơt pah kan. Aaơ, r’năk sa che gĕh 9 nuyh đảng viên (kơp măn n’hanh ma klay), ăp oh kon păng gĕh nau pah kan đăp mpăn.

Che Y Duan Bkrông (bơh chiau ti) way nchră ma ăp phung kan, ntŭk kan tâm on gơi ndâk joi nau kơl kan ân uĕh ma bu nuyh on lan

Che đă bu nuyh on lan kơl ân nđâp neh ntu, kơl prăk rêl ndrel ma Bri dak nkra gĕh rlau 600 trong bê tông tâm on

Che Y Duan Bkrông nsrôih mât, prăp chĭng goong on gơi dŏng goh ta ăp tâ gĕh nau rŭn kh’lay tâm on

Bu nuyh R’đe on Nui mât mray nau way kăl e

Che Y Duan Bkrông n’hưch nuih n’hâm bu nuyh R’đe mât mray uĕh wâl jong kăl e, mô dơi rơih lơi wâl ơm lah ndâk nkra wâl mhe

Che Y Duan Bkrông dơi chi bộ n’hanh ăp n’gâng kan đảng kơp lah đảng viên pah kan lôch uĕh ăp ntil nau kan dơi bri dak jao tâm ăp năm

Y Sơn

2,255
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.