Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsinhr tinhv tsuv chox ntâuz bul ndâux ntơưv qơư công côngx

19/03/2020 10:20 G3T+7

Trơưs tơư kra ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv, txix hnuz 16.3 tsinhr tinhv tsuv chox ntâuz bul ndâux ntơưv chor qơư công côngs muôx chôngz lênhx nênhs xưs li siêu thix, yangr hâur yangx, tsêr ga, yangr yêz, sâuv chor phương tiêns zos thông công côngx… Cênhz ntơư, zos tsuô 2 bôs Công thương haz Y têr tơư kra bov đamv xơưk, muôx txâus ntâuz bul ndâux bov đamv tsât lươngs đap ưngr nhu câux sir zôngv ntơưv Pêx xinhv.

Kra chox ntâuz bul ndâux zos. Ảnh: tuoitre.vn

Bôs Zos thông Vâns taiv tơư kra nganhx hangx không, cxuô zangv hâur yangx phaiz ntâuz bul ndâux tsuô kruô hur trươngx hơpx kruô tsi tâu muôx ntâuz bul ndâux, tsơưv tas kruô têz qơưs tov đrâu tuôx Việt Nam, cuôs kruô chox ntâuz bul ndâux hur tangs ntu zang haz thâuv môngl tsuô hur tsêr ga.

Chox ntâu bul ndâux qơư công côngs chia bov đamv đăngs jul tsuô zus haz cxuô lênhx hur cheix moz Covid-19. Ảnh tư liệu

Quốc Sỹ

455
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.