Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât đăp mpăn nau ruah kô ruanh gơi jêng nar rbŭn lam bu nuyh bon lan

21/01/2021 10:34 G1T+7

Lơ 14/1, Thủ tướng Chính phủ trŭnh nau Ntĭm kan mrô 02/CT-TTg gơi ndâk nau kan ruah kô ruanh têh Quốc hội XV n’hanh kô ruanh têh HÐBL ăp cấp tâm năm kan 2021 – 2026.

Bu nuyh bon lan bon Bu Kol, phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa hăn ruah kô ruanh kan têh HÐBL ăp cấp năm kan 2016 - 2021

Gơi nau ruah kô ruanh kan têh Quốc hội XV n’hanh kô ruanh kan têh HÐBL ăp cấp năm kan 2021 – 2026 dơi ndâk kan đăp mpăn, di ma nau kan pháp luật, uĕh lăng, têm nkrem prăk rêl n’hanh jêng nar rbŭn bơh lam bu nuyh bon lan, Thủ tướng Chính phủ ntĭm gai Bộ Thông tin n’hanh Truyền thông ndjôt bôk, pah kan ma ăp ntŭk kan ndâk nchră nau kan, ntĭm gai n’hanh ntĭm ăp n’gâng kan thông tấn, báo chí ta Trung ương n’hanh ăp n’gor ndâk nau kan mbơh hưn ân ngăch, ân jru nau kh’lay tâm nau kan ruah kô ruanh têh aơ…; đăp mpăn nô nau mbơh hưn tâm nau rơm nau kan, ndâk tâ ruah kô ruanh, tâm nĕ lor ma kan n’hanh tâm nar ruah kô ruanh 23/5/2021.

Bộ Quốc phòng, Bộ Kông an ndâk njêng nau nchră kan, ntil nau mĭn kan gơi ndâk nau kan mât uănh đăp mpăn chính trị, uĕh lăng nau rêh tâm bon lan; tâm nĕ uănh kh’lay nau đăp mpăn, nau uĕh lăng ta ăp ntŭk gĕh nau jêr, mpeh gĕh nau kh’lay mât mât bri dak, đăp mpăn tâm nau kan…

Bộ Y tế ndjôt bôk, pah kan ndrel ma ăp ntŭk kan ksiêm nê nê ăp ntil nô nau, lĕ n’hâm suan pah kan ân di, lĕ r’ngôch tâm nau kan, pah kan ân uĕh nau kan dơi bri dak, gĕh nau mĭn kan ân di gơi n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19; ngăch ndâk njêng nau kan gơi n’jrăng nau ji tưp gĕh ta ăp mpeh ta mông nar rơm nau kan n’gang ndâk nau kan ruah kô ruanh.

Quốc Sỹ

255
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.