Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bor Đăk Nông đăng cai tsov cưv Hôis thov bor Đangv thangx tsangv miênx Trung-Têi Nguên jas tiv 9

25/03/2019 16:22 G3T+7

Txix hnuz 21-24/3, ntơưv thix xar Gia Nghiar, Bor Đăk Nông đăng cai tsov cưv Hôis thaov baor Đangv thangx tsangv miênx Trung-Têi Nguên jas tiv 9 (vongx IV) đrul chuv đêx “Bor Đangv trôngx qơư kruôz ntuôl lus nênhs kôngz hur ntu hôis nhâps”.

Trang trais sâux riêng Gia Trung ntơưv zơưv Nguênr Ngocx Trung, jos Srê Ur, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) zos iz hur chor qơư ndi seiz ntơưv hối thov

Hôis thov tuôx côngv muôx 19 cơ cuan Bor Đangv thangx tsangv miênx Trung-Têi Nguên haz jê 30 cơ cuan bor chir hur tangs nro têz qơưs. ur khuân khôv hôis thov zuôr muôx chor hoatx đôngs xưs li: ndil seiz mô hinhx cinh têr ntơưv Trung đoanx 720 haz khơưs 20 poz nux tsuô pêx xinhv xar Đăk Ngo (Tui Đưc); ndil seiz Tsêr mair Alumin Nhân Cơ; Tsêr mair pangx tênhz phênhz zangx thêv Đăk Nông; Thangx di tich têz qơưs jos Ntông Xoaix; khơưs tsêr siz hluz tsuô chuôz zis pus H’Put, jos Srê Ur, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) haz ndil seiz pâuz iz cxa trang trais sâuv thangx tsangv xênhr...

Mẫn Doanh

237
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.