Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bor Đăk Nông muôx tac phâmv lo Jaiv C-Jaiv bor chir Têz qơưs jas tiv XIV-2019

18/06/2020 10:18 G6T+7

Jaiv bor chir Têz qơưs jas tiv XIV-2019, Hôis đôngx Jaiv bor chir Têz qơưs tưz xair zuôr 140 tac phâmv bor chir xuât săc tsuô vongx Chung khaov; hur ntơư muôx 10 tac phâmv lo Jaiv A, 20 tac phâmv lo Jaiv B, 41 tac phâmv lo Jaiv C haz 32 tac phâmv lo Jaiv Khuênr khich (37 tac phâmv lo môngl Chung khaov tangz sis tsi lo jaiv).

Chor jăngx 3 cix Măc ca tangz tov…“khuôz kruôr” ntơưv 2 tac jav Phan Anh Tuấn haz Đỗ Công Tính

Xênhr Đăk Nông, tac phâmv đrul chor jăngx 3 cix: Măc ca tang tov… “khuôz kruôr” ntơưv chor tac jav Phan Anh Tuấn haz Đỗ Công Tính thuôx Bor Đăk Nông, Hôis Tsêr bor xênhr Đăk Nông lo Jaiv C. Hnuôr tưz zos jas tiv plâuz tsi tsês, Đăk Nông muôx tac jav, tac phâmv lo jaiv saz ntơưv Jaiv bor chir Têz qơưs.

Lêr khơưs Jaiv bor chir Têz qơưs jas tiv XIV zuôr lo tsov cưv tsuô jas yangz đuô 95 Hnuz Bor chir cach mangs Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020) ntơưv Tsêr hu gâux Lux Hà Nội chia yangx côngz chor tac jav muôx tac phâmv lo jaiv.

Bảo Ngọc

829
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.