Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dăp nkra nau kan trĕng kơp ăp bu nong hôm gĕh âk nau jêr jŏk, gĕh nau jêr jŏk ngăn ngên tâm năm 2021 – 2025

07/01/2021 09:52 G1T+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lĕ kí săm bŭt Trŭnh nau kan mrô 39/2020/QÐ-TTg tâm nau kan trĕng kơp ăp bu nong hôm gĕh âk nau jêr jŏk, gĕh nau jêr jŏk ngăn ngên tâm năm 2021 – 2025. Nau trŭnh kan aơ dơi kơp dŏng ntơm bơh lơ 15/2/2021.

Ăp bu nong iê bu nuyh e hŏ tât 10.000 bu nuyh abaơ gĕh La Hủ, La La, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứ, Lô Lô, Cống, Bố Y, Si La… Ảnh: Hồ Mai

Bu nuyh dơi bu kơp kơl tĕng nau trŭnh kan aơ gĕh: ăp bu nong iê bu nuyh rêh đăp mpăn jêng du bon tâm ăp xă ta mpeh III n’hanh ăp thôn gĕh nau rêh jêr jŏk tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh yôk tĕng nau n’hêl Nau trŭnh kan mrô 33/QÐ-TTG lơ 12 khay 11 năm 2020 bơh Thủ tướng Chính phủ n’hanh tĕng di ma nau kan ta Nau 3 bơh Nau trŭnh kan aơ. Gĕh 2 ntil nau kan trĕng kơp ăp bu nong iê bu nuyh gĕh nau rêh jêr jŏk, gĕh nau jêr jŏk ngăn ngên. Tâl ngoay, bu nong gĕh âk nau jêr jŏk lah bu nong kơp tĕng bu nuyh ta Khoản 1, Nau 2 bơh Nu trŭnh kan aơ n’hanh kơp di tĕng ăp ntil nau kan aơ: Gĕh r’noh r’năk o-ach âk rlau 1,5 tâ hao ma ka lơ tĕng bình quân ndrel r’noh o-ach bơh 53 bu nong iê bu nuyh; Gĕh r’noh bu nuyh ntơm 15 năm hao ma ka lơ mô gĭt rplay rŏ, gĭt nchih rplay săm bŭt bơh 53 bu nong iê bu nuyh; Gĕh r’noh kon se e hŏ tât du năm khĭt rlau 1,5 tâ đah r’noh bình quân ndrel r’noh khĭt kon se e hŏ tât du năm bơh bu nong iê bu nuyh. Tâl bar, bu nong gĕh nau jêr jŏk ngăn ngên lah bu Bu Nong trĕng kơp tĕng nau n’hêl ta Khoản 1, Nau 2 bơh Nau trŭnh aơ n’hanh gĕh r’noh bu nuyh e hŏ tât 10.000 bu nuyh.

Quốc Sỹ

271
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.