Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ban hanhx Nghis cuêt 53 lus jaiv phap khuênr khich, cxiz chênhr joanh nghiêps đâux tư tsuô nông nghiêps

25/07/2019 14:57 G7T+7

Chinhr phuv kror ban hanhx Nghis cuêt xur 53/NQ-CP hnuz 17/7/2019 lus jaiv phap khuênr khich, cxiz chênhr joanh nghiêps đâux tư tsuô nôngz nghiêps muôx kangz hâu, an toanx haz truôx đrênhk.

Joanh nghiêps đâux tư mair hleik ntâus liên hoanx công suât lux chia sâu blêx. Ảnh: Y Krăk

Nghis cuêt 53 tưz muôx ntu seiz til môngl txus shông 2030 chia phuôv tsangr nganhx nông nghiêps trơưs făngz hiêns đais, truôx đrênhk, uô hangx huv ntâu, uô trơưs khoa hocx công nghês, hlôngr yaz sangr tos chia cxangz nde năng suât, tsât lươngs, muôx kangz hâu haz năng lưx canhs tranh; hlôngr yaz uô jông luz nênhx pêx xinhv; cxiv tsang jêx jos văn minh hiêns đais. Mux tiêu txus shông 2030, nông nghiêps Viêtx Nam sơưr keiz xur 15 têz qơưs phuôv tsangr hlo kangz ntux, hur ntơư nganhx chêr biênr nông sanv sơưr keiz xur 10 têz qơưs hangx xuz thơưx haz zos iz trung tâm chêr biênr tuz ntơưv nông nghiêps kangz ntux, trung tâm logistics thương mais nông sanv tangs nro kangz ntux...

Quốc Sỹ

198
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.