Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sur saz “ATM njaz siz pangz” ntơưv thix trânr Ea T’ling

23/04/2020 14:43 G4T+7

Tangs cis 18/4, ntơưv thix trânr Ea T’ling, Hôis LHTN Việt Nam hênhx Cư Jut cênhz đrul Công ti TNHH MTV Hồng Ngọc tsov cưv krêz “ATM njaz siz pangz".

Tsangz cxênhx chia pangz njaz tsuô chor nênhs pluôs, nênhs tanx ntâts haz nênhs uô nênhx tsov nhev tiv zix mangl pôngz thu nhâps ntâu, tsi muôx hnuv uô, tsi txâus hnox viv moz Covid-19. Trơưs ntơư, iz lênhx nênhs txov nhev zuôr lo nhênhx 2 kg njaz 1 jas zos tưx nal poz ntơưv mair cênhz 3 luz kei, par thangx. Đrul mux tiêu “tsi tsês lênhx tưs pôngz tov kangz” hur jas tangr tir moz Covid-19, hoax đôngs hnuôr tưz pangz mangx lương thưx, txu nhangr đhâu luz nênhx tsuô chor nênhs uô nênhx txov nhev đhâu.

Nênhs uô nênhx txov nhev sâuv thangx tsangv hênhx Cư Jut sơưr hangx, siz cêv kuôl 2 m thâuv tuôx nhênhx njaz

Pêx xinhv nzuôr têk tuô cangz thâuv tuôx nhênhx njaz

Muôv H Oanh Bkrông (sangz lâux), Bir thư Thix đoanx Ea T’ling (Cư Jut) cênhz đoanx viên thanh niên trâu saz pangz tsangz cxênhx “ATM nja siz pangz” chia pangz mangx pêx xinhv

Nênhs muôx moz, tsi muôx jul lo thanh niên tinhx nguêns pangz tuôx nhênhx njaz

Iz făngz 2 kg njaz, pêx xinhv tsinhv lo nhênhx 3 luz kei, par thangx

“ATM njaz siz pangz” huv six pangz tsôngv box nênhs tsơưs uô nênhx tsov nhev mangl pôngz thu nhâps viv moz Covid-19

Y Sơn

1,377
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.