Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sur saz “ATM njaz siz pangz” ntơưv hênhx Krông Nô

29/04/2020 15:20 G4T+7

Hnuz 21/4, WBPX thix trânr Đăk Mâm (Krông Nô) cênhz đrul Joanh nghiêps Hiền Hòa haz chor đơn vix, đoanx thêv sâuv thangx tsangv hênhx tưz krêz yaz “ATM njaz siz pangz” ntơưv chuv sơưv WBPX thix trânr.

Trơưs ntơư, iz lênhx pêx xinhv txov nhev zuôr lo nhênhx 3 kg njaz/jas bâuv li hnal poz ntơưv mair haz tsinhv lo nhênhx ntâu nhu iêur phâmv xưs li mix tôm, cuô mik, kei. Xangv txus tangs hnuz 23/4/2020, Tsangz cxênhx tưz kruôz hu lo yangx 18 tênhr njaz, 350 xangz mix tôm, 50 thôngz cuô nhux mik, 2.500 ntâu luz kei haz tưz phaiz tsuô yangx 2.000 lênhx nênhs. Hnuôr zos hoax đôngs jông tas, muôx grê chia siz pangz tinh thânx, pangz nênhs pluôs, nênhs uô nênhx txov nhev sâuv thangx tsangv hênhx tangz tov mangl cxuôv hav ntơưv jas moz Covid-19.

Nênhs M’nông nhoz jos Broih thix trânr Đăk Mâmv tuôx nhênhx njaz lo njuôl chêr sur, nzuôr têk tuô cangz

Nênhs pluôs lo nhênhx njaz ntơưv “ATM njaz siz pangz” thix trânr Đăk Mâm

Pêx xinhv tuôx nhênhx njaz tsinhv lo phaiz nzir kei, mix tôm

Y Krăk

305
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.