Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Răm tâm nui n’hâm “ATM phe dơh dăch nau tâm rŏng” ta n’qual Krông Nô

29/04/2020 15:20 G4T+7

Lơ 21/4, UBBL bon jê Dak Mam (Krông Nô) kan n’hanh ma Doanh nghiệp Hiền Hòa n’hanh ăp n’gâng kan, phung kan tâm kam n’qual lĕ ndâk bư “ATM phe dơh dăch nau tâm rŏng” ta wâl kan UBBL bon jê.

Tĕng nau kan aơ, ăp bu nuyh bon lan tât hăn sŏk phe dơi bu pă 3 kí phe du tâ jêh grŭn ta măy n’hanh dơi dơn ăp ntil ndơ sa gĕh mi tôm, dak toh, phe. Kơp tât lĕ lơ 23/4/2020, Nau kan aơ lĕ joi dăn gĕh 18 tân phe, 350 thung mi tôm, 50 thung dak toh, rlau 2.500 mlâm tăp iăr n’hanh lĕ pă gĕh ma rlau 2.000 bu nuyh. Aơ jêng du ntil nau kan uĕh, gĕh nau way gơi tâm kơl tâm nau jêr, kơl bu nuyh o-ach, bu nuyh gĕh nau rêh jêr jŏk tâm lam n’qual gĕh nau jêr yor nau ji tưp Covid-19.

Bu nuyh Bu Nong ta bon Broi, bon jê Dak Mam tât sŏk phe dơi bu uănh lor săk jăn duh hĕ mô, tho ti đah dak si bư khĭt ka man

Bu nuyh bon lan dơi dơn phe ta “ATM phe dơh dăch nau tâm rŏng” ta bon jê Dak Mam

Bu nuyh bon lan tât dơn phe hôm dơi bu ân tay tăp iăr, mi tôm

Y Krăk

304
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.