Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

AIA Viêtx Nam khơưs puz 30 luz yêz tuôv tsuô shuv xinhz txov nhev ntơưv hênhx Đăk Mil

07/12/2017 09:55 G12T+7

Pênhr Bov trơx nhuôs zâu xênhr kror cênhz đrul Công ti TNHH Bov hiêmv Nênhs lâul AIA Viêtx Nam tsov cưv Tsangz cxênhx “Hanhx trinhx uô nênhx shông 2017”, khơưs puz 30 luz yêz tuôv, tangs grê muôx 55 chơưx nhiax tsuô 30 cưr shuv xinhz uô nênhx txuv nhev, tsi muôx yêz môngl cơưv ntơưv hênhx Đăk Mil.

Tsangz cxênhx khơưs puz 30 luz yêz tuôv tsuô shuv xinhz

Tsangz cxênhx “Hanhx trinhx uô nênhx” zos hoatx đôngx iz jăngx ntâu xưv tuôv cheix yêz jiêur hanhx, khơưs puz yêz tuôv haz nux tsuô chor cưr pluôs uô nênhx txov nhev sauv tangs nro têz qơưs zos AIA Viêtx Nam cênhz Pênhr Bov trơx nhuôs zâu Viêtx Nam, chinhr cuênx cxuô trôngx qơư uô trơưs. Uô kangz 4 shông, Tsangz cxênhx tưz yưv pangz lo haz khơưs puz yangx 4.000 luz yêz tuôv haz yênhx cxênhz poz nux txus têk chor cưr pluôs ntơưv chor xênhr đrôngl sâuv tangs nro têz qơưs.

Đặng Hiền

267
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.