Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Agribank Đăk Nông krêz yaz Qơư zos zix lưu đôngx bâuv yêz ô tô chuên sir zôngv

18/01/2018 09:01 G1T+7

Hnuz 12/1, ntơưv xar Quangv Sơn (Đăk Glong), Chi nhanhr Ngân hangx Nông nghiêpx - PTNT Đăk Nông tưz krêz yaz Qơư zos zix lưu đôngx bâuv yêz ô tô chuên sir zôngv.

Chôngz lênhx pêx xinhv chor xar Quangv Sơn, Đăk Ha tuôx uô ntâuz ntơưr zos zix ntơưv Qơư zos zix lưu đôngx

Qơư zos zix lưu đôngx bâuv yêz ô tô chuên sir zôngv lo trang bix hêx thôngr mair moc, muôx cơ câur tsov cưv xưs li iz chi nhanhr ngân hangx hiênx đaix zuôr cung câp cxix cxuô chor sanv phâmv zix vux xưs li: Nhênhx nhiax gưv; thangv kra njênhk zôngv; nhênhx haz kra sâu hôx sơ txaik pênhr ntơưv kruô; jaiv ngân; sâu nhiax hâur pâuk, sâu liv; krêz taix khuanv thanh toanr… Nôngz nhôngl hoatx đôngx ntơưv Qơư zos zix lưu đôngx bâuv yêz ô tô chuên sir zôngv txix 8 tênhz 30 phut txus 15 tênhz 30 phut, hur chor hnuz thưr 2, 4, 6 yênhx tuânx.

Nguyễn Lương

347
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.