Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

87 đơn vix cxênhx xênhr siz jênhv trâu 79 jêx jos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơưs

12/11/2020 09:36 G11T+7

WBPX xênhr Đăk Nông kror nhis sâu Cuêt tinhv xur 1561/QĐ-UBND lus khu hlôngr đơn vix siz jênhv trâu jêx jos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư sâuv thangx tsangv xênhr.

Bor Đăk Nông lo zos hâux lưv siz jênhv cênhz jos R’But, xar Quảng Sơn (Đăk Glong)

Trơưs ntơư, WBPX xênhr tưz phênhz công haz khu hlôngr đuô chor đơn vix (cxênhx xênhr) siz jênhv trâu jêx jos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư hur xênhr. Mênhx pêv, đrôngl Gia Nghĩa muôx 9 đơn vix siz jênhv trâu 6 jos. Hênhx Đăk Glong muôx 15 đơn vix siz jênhv trâu 14 jos. Hênhx Đăk R’lâp muôx 6 đơn vix siz jênhv trâu 6 jos. Hênhx Tuy Đưc muôx 16 đơn vix siz jênhv trâu 15 jos. Hênhx Đăk Song muôx 13 đơn vix siz jênhv trâu 13 jos. Hênhx Đăk Mil muôx 10 đơn vix siz jênhv trâu 9 jêx jos. Hênhx Cư Jut muôx 4 đơn vix siz jênhv trâu 4 jos. Hênhx Krông Nô muôx 14 đơn vix siz jênhv trâu 12 jêx jos.

Chor đơn vix siz jênhv muôx tsach nhiêms cênhz đrul cxuô sơv, nganhx, đơn vix, trôngx qơư haz căn cưr chorr Cui đinhs lus siz jênhv ntơưv xênhr Đăk Nông chia pangz jêx jos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư phuôv tsangr cinh têr, văn hoar, tsôngv langx.

Quốc Sỹ

1,093
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.