Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

87 đơn vị cấp tỉnh kết nghĩa với 79 bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ

12/11/2020 09:36 G11T+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 1561/QĐ-UBND về việc điều chỉnh đơn vị kết nghĩa với bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ (DTTSTC) trên địa bàn tỉnh.

Báo Đắk Nông được giao nhiệm vụ kết nghĩa với bon Rbút, xã Quảng Sơn (Đắk Glong)

Theo đó, UBND tỉnh đã phân công và điều chỉnh lại các đơn vị (cấp tỉnh) kết nghĩa với bon, buôn đồng bào DTTSTC trong tỉnh. Cụ thể, thành phố Gia Nghĩa có 9 đơn vị kết nghĩa với 6 bon. Huyện Đắk Glong có 15 đơn vị kết nghĩa với 14 bon. Huyện Đắk R’lấp có 6 đơn vị kết nghĩa với 6 bon. Huyện Tuy Đức có 16 đơn vị kết nghĩa 15 bon. Huyện Đắk Song có 13 đơn vị kết nghĩa với 13 bon. Huyện Đắk Mil có 10 đơn vị kết nghĩa với 9 bon. Huyện Cư Jút có 4 đơn vị kết nghĩa với 4 bon, buôn. Huyện Krông Nô có 14 đơn vị kết nghĩa với 12 bon, buôn.

Các đơn vị kết nghĩa có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương và căn cứ các Quy định về kết nghĩa của tỉnh Đắk Nông để hỗ trợ bon, buôn đồng bào DTTSTC phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Quốc Sỹ

1,094
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.