Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

50 shuv xinhz cxênhx THPT tuôx côngv Jas tưr xair shuv xinhz coz têz qơưs 2017-2018

18/01/2018 09:14 G1T+7

Txix hnuz 11 - 13/1, ntơưv Tsêr THPT chuên Nguênr Chir Thanh (Gia Nghiar) muôx Jas tưr xair shuv xinhz coz têz qơưs, shông cơưv 2017-2018.

50 shuv xinhz cxênhx THPT côngv jas tưr xair shuv xinhz coz têz qơưs, shông cơưv 2017 – 2018

Muôx 50 shuv xinhz tuôx ntơưv chor tsêr THPT hur tangs nror xênhr zuôr côngv tưr nhoz 9 môn; hur ntơư: Toanr 5 shuv xinhz, Vâtx lir 4 shuv xinhz, Hoar hocx 6 shuv xinhz, Sinh hocx 6 shuv xinhz, Tin hocx 5 shuv xinhz, Ngưr văn 6 shuv xinhz, Lix sưv 6 shuv xinhz, Điax lir 6 shuv xinhz haz Lus Anh 6 shuv xinhz.

Nguyễn Hiền

670
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.