Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

16 minhx cxưx côngv “Hnuz hôis chuôz zis”

11/06/2020 15:03 G6T+7

Chia uô trơưs hnuz Chuôz zis Việt Nam 2020 đrul chuv đêx "Binhx an – Vangv mênhx" haz tsangz cxênhx “Nênhs Việt Nam môngl du lix Việt Nam” zos Bôs Văn hoar, Thêv thos haz Du lix kruôz hu, Ban cangr Jos Văn hoar-Du lix cxuô minhx cxưx Việt Nam tsov cưv tsangz cxênhx “Hnuz hôis chuôz zis” uô tsuô hnuz 1- 30/6/2020. Tsangz cxênhx muôx tuôx côngv ntơưv 16 minhx cxưx (Zir, Langl, Chu, Môngz, Nduôr, Mênhx Jênhx, Fuz Thơưx, Ơ Đu, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, RagLai, Ê Đê, Khmer).

Ntâu hoax đôngs zuôr uô ntơưv Jos Văn hoar-Du lix cxuô minhx cxưx Việt Nam hur hli 6/2020

Hur khuôn khôv tsangz cxênhx zuôr muôx par caz shênhv đuôz “Shông zâu ntơưv chor cưr” đrul chor hoax đôngs jông chex ntux xur shông 2016, 2017, 2018, 2019; jas lưr sâu bê ntơưr jông gâux “Bê ntơưr jông, nênhs jông”; jas lưr vêr tranh “Cưr nhiav cưr jêx jos”; jas lưr “Iz hanhx đôngs tsuô khâuz nhang laiv tsês bur ntâu” haz iz cxa uô si jân jan ntơưv nhuôs zâu xưs li uô si ô hnox cuan, ntâus chăt uô si siz xang…

Qơư nhânr ntơưv tsangz cxênhx zos hoax đôngs tror uô tơưv Lêr côngv ndê tsêr Rông yaz ntơưv tsôngv box Gia Rai xênhr Gia Lai haz Lêr ndu txax njil ntơưv minhx cxưx RagLai, xênhr Ninh Thuận...

Bảo Ngọc

600
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.