Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

16 bu nong hăn pâl “Nar rbŭn r’năk”

11/06/2020 15:03 G6T+7

Gơi bư tĕng nau kan nar R’năk Việt Nam 2020 đah nau moh kan “Ðăp mpăn – Uĕh m’ak” n’hanh nau kan “Bu nuyh Việt Nam hăn pâl ta Việt Nam” yor Bộ kan Nau way, Pâl mpât săk jăn n’hanh Ntŭk hăn pâl ndâk kan, N’gâng kan Mât mray Bon Nau way – Ntŭk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam mra ndâk nau kan “Nar rbŭn Việt Nam” pơk kan ntơm lơ 1 – 30/6/2020. Nau kan aơ gĕh hăn pâl bơh 16 bu nong (Tày, Nùng, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Ơ Đu, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, Jrai, RagLai, R’đe, Khmer).

Âk ntil nau kan dơi bu ndâk kan ta Bon Nau way – Ntŭk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam tâm khau 6/2020

Tâm nau kan aơ bu ndâk ntil kan mpơl uănh rup “Nuih n’hâm kon se hên” đah ăp ntil nau kan uĕh tâm yăn rlu nti năm 2016, 2017, 2018, 2019; tâ tâm rlong nchih rplay sam bŭt “Trong nchih, nau uĕh nuih n’hâm bu nuyh”; tâm rlong vẽ rup “Oh rŏng ma bon oh”; nau tâm rlong “Du ntil nau kan jê đah n’dŏk nhựa têh” n’hanh ăp ntil nau pâl rlưn kăl e kon se jê gĕh ô ăn quan, pâl mâng ka yap.

Nau pah kan kh’lay tâm nau kan aơ lah nau rbŭn Bư brah hao wâl Rông mhe bơh bu nuyh Jrai n’gor Gia Lai n’hanh Bư brah kah gĭt ma mê mbâ bơh bu nuyh bu nong Raglai, n’gor Ninh Thuận...

Bảo Ngọc

790
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.