Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Jê 58.000 lênhx shuv xinhz, sinh viên lo pangz nhiax cơưv shuv
  • 31/07/2019 18:28
  • Trơưs cêt cuav sox seiz uô trơưs nghis cuêt lus pangz shuv xinhz, sinh viên zos minhx cxưx nênhs tsơưs thuôx chor pluôs, jê pluôs sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv HĐPX xênhr, đhâu 3 shông cơưv (txix shông cơưv 2016 – 2017 txus nuôr), pêz xênhr tưz pangz nhiax cơưv shuv tsuô jê 58.000 lênhx shuv xinhz, sinh viên đrul tangs nro nhiax jê 19 tiv nhiax; pangz hâur pâuk ntơưr, ntơưr sâu tsuô yangx 130.000 lênhx shuv xinhz đrul tangs nro yangx 47 tiv nhiax.
  • Sir jul uô tar 472 luz tsêr tsuô chuôz zis pluôs hur shông 2019
  • 31/07/2019 18:28
  • Trơưs cêr hoaix ntơưv WBPX xênhr, hur shông 2019, nganhx Ngân hangx zuôr uô tar 472 luz tsêr tsuô chuôz zis pluôs trơưs Cuêt tinhv 33/QĐ-TTg ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv. Hur ntơư, chor ngân hangx thương mais nhênhx uô 130 luz tsêr, yuôr 342 luz tsêr zos NHCSXH cênhz đrul đuô li chor sơv, nganhx uô. Keiz pangz tsơưs hlo 50 chơưx nhiax/luz tsêr.
  • Thơưx chox xênhr yangv, khơưs nux Nav Viêtx Nam Anh Hungx, chor chuôz zis muôx công cach mangs
  • 25/07/2019 14:57
  • Jas yangz đuô 72 shông Hnuz Thương binh-Liêtx sir (27/7), txix hnuz 18-23/7, Pangz côngz txux ntơưv xênhr zos chor đôngx chir: Ngô Thanh Danh, Phor Bir thư Thươngx trưx Xênhr wiv, Thơưx Pangz đais biêuv Cuôr hôis xênhr; Nguênr Bônr, Phor Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx WBPX xênhr; Nguênr Đinhx Trung, Phor Bir thư Xênhr wiv; Nguênr Thix Hoa, WVTVXW, Phor Tsuv tinhx HĐPX xênhr; Tôn Thix Ngocx Hanhs, Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr tưz môngl yangv, khơưs nux chor Nav Viêtx Nam Anh hungx, chuôz zis muôx côngs tsuô cach mangs ntơưv chor hênhx Cư Jut, Đăk Mil, Đăk R'lâp.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.