Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Cach mangs hli Ziv - xưv cxênhx zov chênhr
 • 31/08/2018 09:52
 • Cach mangs hli Ziv shông 1945 zos iz hur chor xưv cxênhx zov chênhr hlo, oanh liêtx hlo ntơưv minhx cxưx Viêtx Nam hur thêr civ XX. Hur iz luz six lur, đrul khir thêr cach mangs bâu vos haz fưx nta, pêz pêx xinhv hur chox kra ntơưv Đangv, Lâul Hôx tưz tuôv cxix xơưr tsênhs tsinhz tsưr cangr hur tangs nro têz qơưs.
 • Cuôs sox seiz, xair jos Đăk R’moan tsuô hur mô hinhx jos văn hoar ju lix
 • 23/08/2018 15:12
 • WBPX xênhr kror muôx văn banv cuôs Ban Tơư kra Trung ương Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz sox seiz, xair jos Đăk R’moan, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) muôz lus uô trơưs mô hinhx jos văn hoar ju lix trơưs Cuêt tinhv xur 490/QĐ-TTg hnuz 7/5/2018 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv lus phê juêtx tsangz cxênhx iz xar iz sanv phâmv, ntu 2018-2020.
 • Puz 10 luz yêz tuôv tsuô shuv xinhz pluôs gruôl cơưv hênhx Đăk Mil
 • 16/08/2018 13:56
 • Tangs cis 12/8, Bov Viêtx Nhân thox Viêtx Nam cênhz đrul Phongx Los đôngs – Thương binh haz Tsôngv langx hênhx Đăk Mil tsov cưv khơưs puz 10 luz yêz tuôv haz 10 ba lô tsuô 10 shuv xinhz pluôs, gruôl cơưv sâuv thangx tsangv hênhx, đrul tangs grê yangx 20 chơưx nhiax.
 • Xâuk kangz Chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns jas tiv XV - shông 2018
 • 16/08/2018 13:56
 • Tangs cis 11/8, ntơưv thix xar Gia Nghiar tưz muôx Lêr Xâuk kangz Chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns jas tiv XV – shông 20 18. Đrul chuv đêx “Shông hluôs Đăk Nông sangr lox tinhx nguêns viv côngs đôngx”, Chiênr jix sâu lo ntơưv cxênhx cxênhz đoanx viên, thanh niên hur xênhr haz yangx 200 sinh viên tinhx nguêns tuôx ntơưv 7 tsov cưv, tsêr cao đăngv, đais hocx nhoz Binhx Dương, đrôngl Hôx Chir Minh.
 • Diên đanx nhuôs zâu shông 2018
 • 16/08/2018 13:56
 • Hur 2 hnuz 9-10/8, WBPX xênhr tsov cưv Diênr Đanx nhuôs zâu shông 2018 đrul chuv đêx “Viv luz nênhx an toanx, muôx jul tsuô nhuôs zâu hur kangz ntux công nghês xur”.
 • Khơưs 10 luz yêz tuôv tsuô shuv xinhz pluôs gruôl cơưv hênhx Cư Jut
 • 09/08/2018 10:35
 • Tangs cis 5/8, ntơưv thix trânr Ea T’ling, Bov Viêtx Nhân thos Viêtx Nam đrul Pênhr Bov trơx nhuôs zâu xênhr Đăk Nông tsov cưv khơưs puz 10 luz yêz tuôv haz 10 luz ba lô tsuô 10 shuv xinhz pluôs, gruôl cơưv sâuv thangx tsangv hênhx Cư Jut, đrul tangs grê yangx 20 chơưx nhiax.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.