Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Ðăk Nông tsi tuô fov ntơưr pangx tsuô Tsaz 2017
  • 30/12/2016 13:36
  • Ntơưv Công điênx sur 06/CĐ-WBPX hnuz 23/12/2016 lus hâux lưv tsov cưv Tsaz Nguên đanr Kaz shông 2017, Tsuv tinhx WBPX xênhr Nguênr Bônr chox kra: Tsi tuô fov ntơưr pangx hur Tsaz haz tsês nôngz nhôngl, cinh phir chia bangx Tsaz tsuô nênhs pluôs, chuôz zis chinhr sach.
<< <  54  55  56  57  58  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.