Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Pangz côngz txux ntơưv WBPX xênhr uô nuv nhoz hênhx Đăk Glong
  • 25/08/2016 08:20
  • Hnuz 18/8, Pangz côngz txux ntơưv WBPX xênhr zos đôngx chir Tôn Thix Ngocx Hanhs, XWV, Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr uô thơưx tưz muôx chuôv uô nuv truô hênh Đăk Glong lul tinhx hinhx uô trơưs đangs nuv cinh têr – xar hôis, cuôr phongx an ninh 7 hli hâur shông 2016.
  • Diênr đanx nhuôs zâu xênhr Đăk Nông shông 2016
  • 22/08/2016 16:13
  • Hnuz 16/8, ntơưv Trung tâm Hoatx đôngs thanh thiêur nhi xênhr, WBPX xênhr tsov cưv Diênr đanx nhuôs zâu xênhr Đăk Nông shông 2016, tuôx côngv muôx 60 đais biêuv nhuôs zâu hlôngr njêx muôl chor cưr zâu sâuv tangs nro xênhr.
  • Phor Thuv tươngr Vương Đinhx Huês tos txai pangz nênhs muôx côngs xênhr Đăk Nông
  • 22/08/2016 15:52
  • Hnuz kaix 11/8, ntơưv Tsuv sơưv Chinhr phuv, Wiv viên Bôs Tsinhz chai, Phor Thuv tươngr Chinhr phuv Vương Đinhx Huês tưz tos txaik pangz nênhs muôx côngs xênhr Đăk Nông, muôx 25 lênhx zos Nav Viêtx Nam Anh hungx, thương bênhs binh, nênhs hoatx đôngs ntâus tsangv mangk nhiêmr tsât đôcx hoar hocx tuôx yangv thuv đô Hax Nôis.
<< <  49  50  51  52  53  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.