Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Hnuz hôix shông hluôs cxuô minhx cxưx Têi Nguên
  • 15/12/2016 11:26
  • Mo 7/12, ntơưv thix xar Gia Nghiar, Ban Bir thư Trung ương Đoanx cênhz Xênhr đoanx Đăk Nông tsov cưv Hnuz hôix shông hluôs cxuô minhx cxưx Têi Nguên shông 2016, tuôx côngv muôx 700 đoanx viên, thênhs nhênhs tuôx ntơưv 5 xênhr thangx tsangv Têi Nguên.
  • Njuôl moz, phai yuôx tsuô nênhs pluôs xar Quangv Tinr
  • 09/12/2016 14:46
  • Hnuz 4/12, Tsêr khu moz Đa khoa xênhr tsov cưv tsangz cxênhx thangv kra, njuôl moz haz phaiz yuôx tsuô chor chuooz zis chinhr sach, chuôz zis txov nhev tiv zix, chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv jos Bu Bir, xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp). Pangz tưz njuôl moz, phaiz yuôx tsuô 150 lênhx nênhs đrul tangs nux grê zos 20 ntâu chơưx nhiax.
<< <  49  50  51  52  53  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.