Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Lêr hôis phôngv blêx yaz nhoz Đăk N’Drung
  • 06/06/2019 10:13
  • Hur oz hnuz 31/5 haz 1/6, ntơưv jos Bu R’Wah, xar Đăk N’Drung, WBPX hênhx Đăk Song tưz tsov cưv Lêr hôis phôngv blêx yaz ntơưv tsôngv box M’nông, tuôx côngv muôx jê 100 nghês nhân, jiênr viên, vâns đôngs viên tuôx ntơưv 8 jos ntơưv xar Đăk N’Drung haz muôx li 500 lênhx pêx xinhv hur haz tov đrâu hênhx.
  • Trâu saz bangx cxix cxuô tsuô jas tưr THPT têz qơưs 2019 bov đamv nghiêm tuc, muôx kangz hâu
  • 06/06/2019 10:02
  • Ntơư zos tơư kra ntơưv đôngx chir Tôn Thix Ngocx Hanhs, XWV, Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr ntơưv jas cơưv Ban Tơư kra tưr cxênhx xênhr jas tưr THPT têz qơưs shông 2019 lo tsov cưv tsuô tangs cis 4/6. Jas cơưv tưz pov đhâu cuêt tinhv cxiv tsang Ban Tơư kra tưr cxênhx xênhr jas tưr THPT têz qơưs shông 2019 zos Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr Tôn Thix Ngocx Hanhs uô Thơưx Ban Tơư kra.
  • Chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns Ntux cuz shông 2019 lo kra uô txix hli 6 txus hli 8
  • 30/05/2019 13:41
  • Ntâus grê ntu cêr 20 shông tsov cưv, đrul phương tsâm hanhx đôngs “sangr tos-Tsinhz tas-Muôx grê-An toanx” haz chuv đêx “Thanh niên tinhx nguêns viv côngs đôngx”. Chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns Ntux cuz shông 2019 zos Trung ương Đoanx Thanh niên Côngs sanv Hôx Chir Minh kruôz hu zuôr lo kra uô txix hli 6 txus hli 8/2019 sâuv tangs nro têz qơưs.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.