Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Chuôz hlang trâu shông cơưv yaz tiv zix
 • 08/09/2021 11:06
 • Nuz 5/9, yangx 180.000 shuv xinhz cxuô cxênhx hur xênhr Đăk Nông hlang môngl trâu shông cơưv yaz 2021-2022. Zos cxuôv hav ntơưv cangz moz Covid-19 mas nuôr zos shông cơưv muôx ntâu hinhx thưc krêz shông cơưv xưs li trưx tiêp haz trưx tuênr. Đrul tinh thânx hlang đhâu tinh thânx txov hev, thach thưc, tangs nro xênhr pangx tiz jông cxuô făngz, pangz shuv xinhz muôx iz shông cơưv yaz đrul saz xangr yaz.
 • Phangx, tangr cangz moz huv, bov đamv an toanx shông cơưv yaz
 • 05/09/2021 15:04
 • Ntơư zos tơư kra ntơưv Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ntơưv Hôix nghis trưx tuênr tangs nro têz qơưs xâuk kangz shông cơưv 2020-2021 haz kra hâux lưv shông cơưv 2021-2022 do Bôx GD-ĐT tsov cưv ntơưv Hà Nội trâu tangs cil 28/8.
 • Cư Jut sir jul tangr cil moz Covid-19 hur côngx đôngx
 • 05/09/2021 15:01
 • Nhis nuôr, tinhx hinhx cangz moz Covid-19 nhoz hênhx Cư Jut tangz tov muôx ntâu. Sâuv thangx tsangv hênhx tưz muôx chor ca F0 cil txangr hur côngx đôngx. Muôx 3 ca moz môngl lus ntâu kror qơư, njiz ntâu lênhx nênhs, uô trâu hâux lưv phangx, tangr moz njiz ntâu phiv liv.
 • Sur saz siz hluz hur nav cangz moz Covid-19
 • 05/09/2021 14:59
 • Uô ntêx cangz moz Covid-19, chinhr cuênx cxuô cxênhx, đoanx thêv haz ntâu tsêr saz jông, pangz thiênx nguêns sâuv thangx tsangv xênhr tưz uô chor hâux lưv muôx grê yangx pangz chor lưx lươngs tangz tov uô hâux lưv nhoz xuz ntêx tangr moz, nênhs pluôl, nênhs txov nhev…
 • Đăk Nông tưz muôx 92 ca moz Covid-19 lo khu jông
 • 26/08/2021 14:52
 • * Xangv txus 6 tênhz tangs cil nuz 24/8, sâuv thangx tsangv xênhr muôx 258 ca moz Covid-19, đrul 48 jêl moz. Hur ntơư, Gia Nghĩa 27 ca; Cư Jut 72 ca; Krông Nô 63 ca; Đăk Mil 36 ca; Đăk Song 25 ca; Tuy Đưc 8 ca; Đăk Glong 9 ca; Đăk R’lâp 18 ca. Iz cxa trôngx qơư tưz muôx nôngz nhôngl ntêr tsi muôx ca mangl moz yaz xưs li Đăk R’lâp, Tuy Đưc, Đăk Glong, Gia Nghĩa...
 • Cangr đrăngx đrênhk nênhs tror lus trôngx qơư
 • 19/08/2021 11:19
 • Trơư ntâus grê ntơưv WBPX xênhr, chor nuz jê nuôr, chor nênhs mangl moz Covid-19 ntơưv xênhr lus thangx tsangv făngz Kangz têz, tiv zix zos Bình Dương haz đrôngl Hồ Chí Minh.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.