Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Khơưs 430 poz hnux tsuô pêx xinhv xar Quảng Khê
 • 26/12/2019 10:18
 • Hnuz 21/12, Hôis Chưr thâps đov xênhr cênhz đrul Công an xênhr, Pangz tưx thiêns Nhipx câux siz hluz (đrôngl Hồ Chí Minh) tsov cưv khơưs hnux, njuôl khu moz, kruôz ntuôl phap luôx zos thông tsuô pêx xinhv xar Quảng Khê (Đăk Glong) đrul tangs nro muôx 180 chơưx nhiax.
 • Tsôngv box Ê đê xar Tâm Thắng lov jêv Lêr siz jênhv cưr tix
 • 26/12/2019 10:18
 • Mo 22/12, ntơưv Tsêr Văn hoar côngs đôngx jos Buôr, xar Tâm Thắng (Cư Jut), Sơv văn hoar, Thêv thos haz Du lix cênhz đrul chinhr cuênx trôngx qơư tsov cưv Lêr siz jênhv cưr tix tsôngv box minhx cxưx Ê đê jos Nui, jos Buôr, jos Trum haz jos Êa Pô.
 • Sap nhâps, hlôngr bê haz cxiv tsang yaz jêx jos, tuv tiz nênhs đrôngl
 • 18/12/2019 10:14
 • Lus toax soans: Txix xur Bor shênhv 42 (370) hnuz 9/10, Bor Shênhv zuôr kra nôis jung Nghis cuêt xur 24/NQ-HĐND, hnuz 30/9/2019 ntơưv HĐPX xênhr khoar III, ntu 2016-2021 lus hâux lưv sap nhâps, hlôngr bê haz cxiv tsang yaz jêx jos, tuv tiz nênhs đrôngl sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Đăk Nông muôx 2 lênhx nênhs muôx côngz bê lo yangx côngz
 • 12/12/2019 14:06
 • Ntơưv Gala Yangx côngz nênhs muôx côngz bê, điênv hinhx phuôv tsangr cinh têr thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs 5 xênhr Tei Nguên đrul chuv đêx “Nênhs xang hluôr tơưk” zos Sơv Thông tin haz Truênx thông xênhr Gia Lai cênhz đrul cênhz truênx hinhx têz qơưs VTV8 tsov cưv tsuô hnuz 7/12, Đăk Nông muôx oz đais biêuv môngl côngv zos zơưv Điêuv Nanh (zus shông 1979) minhx cxưx M'nông, Nênhs muôx côngz bê jos Bu'Njang, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) haz Điêuv MB'Râng (zus shông 1961) minhx cxưx M'nông, Phor tsưr jos Đăk R'moan, xar Đăk R'moan (Gia Nghiar).
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.